A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Japonsko - Průvodce

Zajímá vás, jak je to v Japonsku s vládou, jaké mají politické strany a odkdy se může volit? Jste tu správně!

Japonské zřízení státu je konstituční monarchie. To znamená, že moc panovníka je státem stanovená a omezena ústavou. V moderní konstituční monarchii je moc rozdělena mezi vládu a monarcha je hlavou moci výkonné nebo má pouze roli představitele.

Hlavou konstituční monarchie je císař (v současnosti je jím Akihito vládnoucí od roku 1989 a je 125. japonským císařem). Císařské pravomoci se dědí z generace na generaci. Patří mezi ně například vyhlašování zákonů, svolávání sněmu, pravomoc rozpustit sněmovnu, udělování milostí, udělování vyznamenání, vyhlašování amnestií apod.

U moci výkonné je nejvyšším výkonným orgánem vláda. V čele stojí premiér (od r. 2010 je jím Naoto Kan), který je volen sněmem. Premiér jmenuje ministry vlády.

U moci zákonodárné je nejvyšším orgánem dvoukomorový sněm (horní a dolní komora), který je volen přímou volbou. Horní komora je sněmovna radních, která má 252 členů - tento počet je dán zákonem. Radní jsou voleni na šestileté období přičemž každé 3 roky se zvolí jen jedna polovina z nich. Dolní komora je pak sněmovna poslanců. Tato komora má 480 členů, kteří jsou voleni na čtyřleté období a jsou voleni smíšeným systémem.

Politické strany

Hlavními politickými stranami jsou Liberálně demokratická strana a Demokratická strana Japonska, které se u moci střídají. Co se volebního práva týče, mají ho japonští občané starší 20 let.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA