A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Japonsko - Tokio - Průvodce

Kdo by při návštěvě Japonska nechtěl alespoň na jediný den navštívit hlavní město Tokio, metropoli nabízející nesčetné množství zábavy a kultury. Město ozářené neony a poseté výškovými budovami, ale zároveň nabízející zelené oázy, kterými jsou striktně upravované parky a zahrady. Město, kde se během roku koná spousta festivalů, kde se dá bezvadně nakoupit a vůbec… kde si každý přijde na své.

Oficiální údaje

Tokio leží na ostrově Honšú na pobřeží Tichého oceánu, v regionu zvaném Kantó. Jeho okraje sahají až tisíc kilometrů daleko na vzdálené ostrovy v Tichém oceánu. Zřejmě každý ví, že je největším a hlavním městem Japonska. Zaujímá plochu 2.000 km². Poskytuje domov přibližně 12ti miliónům obyvatel. Hustota zalidnění je tedy 5 655 obyvatel na km²! Když bychom započítali i obyvatele v předměstí (ke kterým patří například Kawasaki, Jokohama a mnoho dalších okolních měst), došli bychom k číslu přes 30 miliónů obyvatel ve městě. V Tokiu sídlí také japonský císař – v paláci zvaném Císařský palác.

Tokio je národním centrem politiky, obchodu, financí, vzdělání, sdělovacích prostředků a kultury. V Tokiu je rovněž nejvyšší koncentrace korporačního ředitelství, finančních institucí, univerzit a vysokých škol, muzeí, divadel, obchodních center a kultury. Tokio se považuje za nejrušnější město světa a nese si název Megacity.

Historie města

Původně se město nejmenovalo Tokio, ale Edo. V roce 1457 byl postaven hrad Edo a stal se sídlem vlády. Císařovo sídlem, a tedy i formálním hlavní městem, však zůstávalo stále ještě Kjóto . Tokio postihovaly opakované ničivé požáry, které vznikaly především v zimních měsících z neopatrného topení v dřevěných domcích. Nejhorší požár byl v roce 1657, při kterém zahynulo přibližně 100 000 obyvatel.

Roku 1868 se město Edo přejmenovalo na Tokio (japonsky to znamená „Východní hlavní město“), a za rok na to (1869) se císař přestěhoval do hradu v Tokiu a město se tak oficiálně stalo hlavním městem Japonska.

V roce 1923 Tokio postihlo obrovské zemětřesení, při kterém ztratilo život přes 142 000 obyvatel. O dalších 22 let později (r. 1945) se o ztrátu dalších 100 000 životů postaralo americké vojsko, které na město bombardovalo zápalnými bombami. To, jak se z všelijakých katastrof Japonci vzpamatují a město dají zpět do bezvadného chodu, svědčí o jejich silném charakteru, pracovitosti a bojovnosti.

Jak se daří ekonomice

Marné by bylo hledat město, které má větší metropolitní ekonomiku než je právě Tokio. Průmyslu i obchodu se tady daří skvěle. Ekonomika vzrůstá hlavně od druhé světové války, kdy spousta firem přemístila svá ředitelství z jiných měst (například Osaky) do Tokia.

Ekonomika jako taková se však začala rozvíjet už v období Edo. Dnes je Tokio mezinárodním finančním centrem, ředitelstvím několika největších investičních bank a pojišťovacích společností na světě.

Zajišťuje vývoz do celého světa a její HDP je kolem 1.315 triliónu USD za rok!

Růst ekonomiky v Tokiu se však lehce zpomaluje kvůli rostoucí populaci a velmi vysokým nákladům na živobytí. Tokio je vůbec nejdražším městem na světě – konec konců tento „titul“ si vysluhuje každý rok už po dobu 14 ti let.

Doprava

Doprava v Tokiu je úděsná. Tedy alespoň hovoříme-li o silniční dopravě. Silnice přetékají dopravními prostředky a kilometrové zácpy, ze kterých není úniku, jsou na denním pořádku.

Město neustále hledá, kudy z tohoto problému ven. Jednou zásadou například je, že pokud majitel nového automobilu neprokáže, že má zajištěné místo na parkování, jeho vozidlo nebude registrováno. Město také začíná budovat tunel pod Tokijským zálivem, což snad dopravní situaci podstatně zlepší.

Mezi problémové dopravní prostředky patří také taxíky, které jsou sice bezpečné (dokonce otevírání a zavírání zadních dveří ovládá sám řidič), ale dopravním zácpám se také nevyhnou. Podobně jsou na tom autobusy – tedy rozumějme městskou autobusovou dopravu. Silniční doprava je také hlavním znečišťovatelem ovzduší. Po dlouhé roky se Tokio řadilo mezi nejznečištěnější města světa. V dnešní době se situace malinko zlepšuje.

Daleko rychlejší je cestovat metrem. Tokijské metro je provozováno dvěma nezávislými institucemi a nabízí 11 různých linek, které navzájem navazují dokonce i s pozemní vlakovou dopravou a jejich větve sahají do nejnavštěvovanějších a nejosídlenějších oblastí. Zde bych ale varovala turisty před ranní a odpolední špičkou.

Metra i vlaky jsou tak přeplněné, že dopravci museli zřídit personál, aby lidi do vlaků pěchoval. Věřte mi, v takto narvaném vlaku jet opravdu nechcete.

A mluvím-li už o železniční dopravě, Tokio je místem, odkud vyjíždějí vlaky i rychlovlaky téměř do všech hlavních destinací Japonska.

 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)
 (nahrál: admin)
Tokio (nahrál: admin)
Tokio
Tokio (nahrál: admin)
Tokio

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA